GUIA PER A LA COMPRA D'IMMOBLES A ANDORRA

Des que les lleis relacionades amb les transaccions de béns immobles, tant per a residents com para no residents, es van flexibilitzar en 2012, comprar una propietat a Andorra s'ha simplificat. En aquest moment estrangers i companyies no residents tenen dret a comprar béns immobles il·limitats a Andorra. Pels no residents certes condicions s'hauran d'aplicar per als inversors en propietats comercials. Totes les transaccions relacionades amb béns immobles solament poden ser realitzades a través d'una agència autoritzada per l'AGIA (Agents i Gestors Immobiliaris d'Andorra). D'aquesta manera el comprador pot estar segur que el preu de la propietat està d'acord al preu de mercat i que personal professional qualificat estarà a càrrec durant tot el procés.
 

COMPRADORS NO RESIDENTS A ANDORRA D'IMMOBLES COMERCIALS I RESIDENCIALS

Els no residents poden comprar propietats sense límit, no obstant, ells necessitaran obtenir una autorització del govern d'Andorra. Tingui en compte que les propietats es poden reservar verbalment amb el venedor com a acte de bona fe fins que el comprador rebi aquest document.
La ‘Autoritzacio d’inversio estrangera en immobles’ és relativament fàcil d'obtenir i en general pren quinze dies o menys. Aquesta autorització ha de ser emplenada en francès, espanyol o català (o completat en un altre idioma acompanyat d'una traducció certificada).
Nota: Pels no residents els immobles comercials han de ser usats solament per a la seva pròpia activitat comercial autoritzada.
 

EL PROCÉS DE COMPRA D'IMMOBLES

Una vegada adquirida pel no resident la ‘Autoritzacio d’inversio estrangera en immobles’ llavors es podrà continuar amb la venda.
El comprador paga 10% de l'import de compra acordat per la propietat en qualitat de paga i senyal. Aquest dipòsit és no reemborsable per evitar l'abandonament de la transacció de venda immobiliària sense motius raonables. 
Un notari supervisarà la compra de l'immoble i el dia de la signatura el comprador demostrarà que ha efectuat el pagament restant per la propietat. El canvi de nom de les escriptures ‘Escriptura Publica’ serà lliurada al comprador.
Al mateix temps el venedor de la propietat ha de lliurar el ‘Certificat d’habitabilitat’ realitzat per un arquitecte registrat. Aquest document estableix que l'immoble compleix amb tots els requisits legals perquè sigui clasificable com a ‘habitable’.
 

IMPOST DE BENS IMMOBLES I DESPESES NOTARIALS

El comprador ha de cobrir íntegrament les despeses de notari relacionades amb la compra.
Normalment consisteix en una taxa basada en un import fix sumat a un porcentatge sobre el preu de venda de la propietat. Generalment es troba entre 600 i 1300€ + 0,1% del valor de venda de la propietat.
El comprador ha de pagar l'impost de compra de propietats al govern andorrà que consisteix en un 4% sobre el valor final de venda acordat per l'adquisició de la  propietat. Aquest impost es divideix en dos parts , 2% per el ‘Comu’ local i l'altre 2% per a el govern local com ‘Impost de Transmissions Patrimonials’.
Els compradors de propietats a Andorra han de pagar els impostos a través de bancs d' Andorra amb fons suficients en el compte per a aquest propòsit. L'impost és pagat amb xec bancari des d'un banc  Andorrà.

 

Si vols informació sobre novetats, posa el teu email i rebràs un correu amb informació.
1